Το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί από τις 27-29 Αυγούστου 2020 στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών στη Βέροια