Άρθρο για το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας.