Θεατρικό δρώμενο από την Θεατρική Ομάδα του Δήμου Αλεξάνδρειας