Το A.S.F.F ανοίγει τα φτερά του – Πρώτη στάση Edje Hill University