Συνεργασία του A.S.F.F με το πανεπιστήμιο Edge Hill – Cooperation with the Edge Hill University.