Εργαστήριο Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης σε σχολείο της Αλεξάνδρειας