Ολοκληρώθηκαν τα εργαστήρια Σεναρίου από την “ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ”